Koncesja OPC

Koncesja OPC, czyli koncesja na obrót paliwami ciekłymi jest niezbędnym dokumentem, który powinien posiadać każdy przedsiębiorca zainteresowany podjęciem działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. Zasadę tą reguluje ustawa o prawie energetycznym z dnia 10 kwietnia 1997 r. Posiadanie koncesji OPC umożliwia ubieganie się o koncesję OPZ, czyli pozwalającej na przywóz paliw z zagranicy

Koncesja OPZ

Koncesja OPZ jest niezbędna do prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi z zagranicą. Aby wydana została koncesja OPZ, przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji OPC.

Koncesja OPZ – warunki otrzymania

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie koncesji OPZ musi spełnić następujące warunki:

  1. mieć siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
  2. posiadać techniczne i finansowe możliwości gwarantujące prawidłowe zabezpieczenie działalności w zakresie koncesji
  3. wnieść zabezpieczenie finansowe w wysokości 10 mln zł, o którym mowa w art. 38a Ustawy Prawo Energetyczne, w formie gotówki jak i gwarancji np. bankowej.

Koncesja OPZ to również konieczność wpłacenia kaucji. Kaucji OPZ nie należy mylić z kaucją składaną w Urzędzie Skarbowym na pokrycie uszczupleń w zakresie podatku VAT.
Wiele korporacji działających na rynku polskim nie wniosło zabezpieczenia na VAT bazując na uznanej marce, gwarantującej prawidłowość realizowanej działalności. Mniejszym firmom, a w szczególności nowym na rynku, rekomendujemy rozważenie wniesienia obu kaucji.

Jako jedna z niewielu firm w Polsce posiadamy doświadczenie w skutecznym aplikowaniu o wszystkie rodzaje koncesji (koncesja OPC i koncesja OPZ) i uzyskaniu ich w bardzo krótkich terminach.

Prowadzenie postępowania tego typu jest wyjątkowo czasochłonne i trudne. Jesteśmy w stanie skutecznie podjąć się pomocy w tym zakresie. Działamy w sposób najbardziej kompleksowy na rynku, wliczając pomoc przy rezerwach obowiązkowych, NCW oraz analizie rynków zagranicznych pod kątem ewentualnych dostawców wśród największych międzynarodowych firm naftowych. Jesteśmy firmą, która regularnie sporządza raporty z sytuacji na rynkach Europy Środkowej.

Informacji o szczegółowych warunkach jakie należy spełnić, aby podjąć działalność koncesjonowaną udzielamy w naszym biurze lub pod numerem telefonu: 22 350 69 90.

Jeśli interesuje Państwa koncesja OPC lub koncesja OPZ, to zapraszamy do kontaktu.