Realizacja NCW:

Przygotowując się do działalności w zakresie importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw należy pamiętać o konieczności realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164 z późn. zm.) nakłada na podmiot sprowadzający paliwa obowiązek realizacji NCW poprzez minimalny udział biokomponentu w ogólnym wolumenie zbywanych paliw.

 

Dla przedsiębiorców zainteresowanych importem paliw, kompleksowo realizujemy usługę NCW, na co składają się:

  1. sporządzenie stosownych opinii podatkowych
  2. wskazanie najlepszego sposobu realizacji NCW w praktyce - znajomość ww. Ustawy nie wystarcza do prawidłowej realizacji NCW, która będzie zaliczona w całości. Wymagana jest znajomość wielu innych aktów prawnych, wzajemnych zależności i wykluczeń między nimi. Dopiero całościowe spojrzenie na problem pozwala prawidłowo zrealizować NCW.
  3. Wskazanie dostawcy oraz odbiorcy produktu, pomoc w realizacji NCW najtaniej na rynku, w sposób najbardziej profesjonalny, zgodny z prawem, bezpieczny oraz gwarantujący zaliczenie całości sprzedanego biokomponentu na potrzeby NCW bez ryzyka odrzucenia.
  4. Pomoc w raportowaniu realizacji NCW, w tym przygotowywanie stosownych raportów dla klienta